Więcej

Ruszył program AmberOne Blisko Nas!

Nowy Program i związany z nim Konkurs mają na celu zaangażowanie społeczności gmin położonych wzdłuż AmberOne Autostrady A1 w budowanie nowej jakości życia. AmberOne chce pobudzić społecznego ducha w lokalnych środowiskach, zaangażować mieszkańców we wspólne działania i wesprzeć ich w realizacji ważnych dla społeczności przedsięwzięć.

Program będzie wspierał inicjatywy mające trwałe i wymierne efekty. Uczestnikami konkursu mogą zostać fundacje, stowarzyszenia, koła wędkarskie, łowieckie, biblioteki, ośrodki kultury, ochotnicze straże pożarne oraz inne organizacje, które wykażą, że potrafią zrealizować projekt zgodnie z jego założeniami.

Najwyżej premiowane będę projekty związane z bezpieczeństwem, w tym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz działania proekologiczne. Ważną zasadą konkursu będzie wykorzystanie w działaniach lokalnych zasobów ludzkich, środowiskowych i organizacyjnych.

Gdańsk Transport Company, Koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1, wybierze 6 projektów, które otrzymają nagrodę finansową. W ramach konkursu istnieje możliwość uzyskania nagród w dwóch kwotach: do 5000 zł i do 1500 zł netto. Łączna kwota nagród w ramach konkursu wynosi 23 000 zł netto.

Informacje o Konkursie: lista gmin, których dotyczy program, regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie na stronie a1.com.pl (zakładka: Konkurs – AmberOne Blisko Nas) oraz w urzędach gmin. Wnioski można składać do 28 kwietnia 2017 roku.

Jeśli macie pomysł na projekt, który wpłynie na integrację Waszej lokalnej społeczności i sprawi, że życie w Waszej okolicy będzie bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne – to projekt AmberOne Blisko Nas jest dla Was!

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej