Więcej

GTC Informacja o realizacji strategii podatkowej 2021

GTC Informacja o realizacji strategii podatkowej 2021
GTC Informacja o realizacji strategii podatkowej 2021

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.