Więcej
Home /

Środowisko

Autostrada A1 przechodzi przez obszary o unikalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Pomimo, że autostrady są jednym z bardziej przyjaznych środowisku systemów komunikacji, realizacja projektu drogowego na taką skalę nie pozostaje bez wpływu na otoczenie.


Dlatego też z dużą uwagą nadzorujemy wpływ autostrady na środowisko, dbając o:

  • Zieleń, która jest regularnie pielęgnowana i wymieniana, co sprzyja ochronie różnorodności roślinnej i ekosystemów wokół autostrady.
  • Bioróżnorodność mikrofauny poprzez zakładanie łąk kwietnych sprzyjających rozwojowi wielu pożytecznych gatunków owadów.
  • Bezpieczeństwo podróżnych i zwierząt poprzez monitorowanie ogrodzenia i usuwanie nieszczelności, co pomaga uniknąć kolizji drogowych i  chroni dziką faunę.
  • Sprawne funkcjonowanie urządzeń ochrony środowiska, takich jak piaskowniki czy zbiorniki retencyjne, które pomagają w gromadzeniu i oczyszczaniu wód deszczowych, przyczyniając się do ochrony miejscowej hydrosfery.
  • Skład odprowadzanych wód, aby unikać szkodliwych substancji przedostających się do wód gruntowych oraz pobliskich ekosystemów wodnych.
  • Funkcjonalność przejść dla zwierząt, które umożliwiają migrację i zachowanie ciągłości ekologicznej obszarów oddzielonych przez autostradę.

Ponadto, w dążeniu do realizacji założonych przez GTC celów zrównoważonego rozwoju, koncentrujemy się na redukcji zużycia energii oraz obniżenia śladu węglowego w procesach utrzymania autostrady. Dodatkowo, przykładamy wagę do monitorowania kluczowych elementów wpływu AmberOne na środowisko takich jak poziom hałasu, poziom spalin generowanych przez użytkowników drogi, czy zużycia wody, dążąc do ograniczenia negatywnego wpływu na jakość powietrza, środowiska akustycznego oraz dbając o zrównoważoną gospodarkę wodną. Nasze środki zaradcze nie tylko zapewniają maksymalną skuteczność, ale także prezentują nowoczesne podejście do spraw środowiskowych, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju regionu oraz zachowania jego unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla przyszłych pokoleń.

Aby zapoznać się z aktualną strategiczną mapą hałasu wykonaną na potrzeby Autostrady A1 w roku 2022 kliknij w link poniżej. 

Strategiczna mapa hałasu

 

Km 17+24: Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej