Więcej
Home /

Strategia ESG

Celem Strategii ESG jest pokazać czynniki o charakterze środowiskowym, społecznym i zarządczym, które GTC S.A. uważa za bezwzględnie istotne do rozważenia w naszej bieżącej i przyszłej działalności gospodarczej. Strategia A1 AmberOne opiera się na trzech filarach, którymi są: Zielona Autostrada nawiązująca do “E” oznaczającego Środowisko, Bezpieczna Autostrada nawiązująca do „S” oznaczającego kwestie Społeczne oraz Wiarygodny partner i pracodawca, co odnosi się do „G” oznaczającego Zarządzanie.

 

Zielona autostrada

GTC S.A. chce, aby prowadzona przez nią działalność wywierała jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Nasze działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego są pomyślane tak, by nie tylko być zgodnymi z obowiązującymi przepisami, ale tam, gdzie to możliwe wykraczać poza nie. Dlatego za cel postawiliśmy sobie dążenie do ograniczenia emisji substancji powstających jako produkt uboczny prowadzonej przez nas działalności.

Bezpieczna autostrada

Bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na autostradzie jest dla nas najważniejsze. Nasi pracownicy i wykonawcy zobligowani są do bezwzględnego postępowania zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, Polityką BHP oraz wymaganiami stawianymi wykonawcom. Nieustannie wdrażamy nowoczesne rozwiązania mające przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, wykonawców oraz użytkowników.

Wiarygodny partner i pracodawca

Pracownicy są dla nas kluczowymi zasobami, dlatego dokładamy starań, aby w naszej organizacji panowała przyjazna, partnerska atmosfera, która motywuje naszych pracowników do realizacji powierzonych im zadań w zaangażowany i rzetelny sposób.

Powyższy tekst polityki w języku polskim jest tłumaczeniem oryginału dokumentu w języku angielskim, zatwierdzonego i podpisanego przez Zarząd Gdańsk Transport Company S.A.

Raporty ESG

Gdańsk Transport Company S.A. od lat angażuje się w planowanie, realizację i raportowanie danych niefinansowych z obszaru środowiskowego (ang. E – environment), społecznego (ang. S – social) oraz ładu korporacyjnego (ang. G – governance).

Mimo że działania te nie stanowią obowiązków wynikających z Umowy Koncesyjnej na Budowę i Eksploatację Autostrady A1 zawartej pomiędzy GTC a Ministerstwem Infrastruktury oraz wymogów przepisów prawa polskiego i organów regulacyjnych, GTC uważa, że praktyka raportowania kwestii ESG – planów, celów i osiągnięć – jest jednym z najbardziej znaczących elementów prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej przynosząc korzyści dla społeczeństwa i środowiska oraz akcjonariuszy.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej