Więcej

Sześć dobrych praktyk AmberOne Autostrady A1 w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kampanie edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego i proekologiczne akcje społeczne wśród Dobrych Praktyk CSR.

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawia praktyki biznesowe z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. 15 kwietnia podczas premiery Raportu zaprezentowano najlepsze działania biznesu społecznie odpowiedzialnego w 2020 roku. Wyróżniona została działalność Gdańsk Transport Company S.A., koncesjonariusza AmberOne Autostrady A1. W raporcie opisano aż sześć praktyk, które realizuje spółka.

Program AmberOne Blisko Nas, realizowany od 2017 roku, idealnie wpisał się w obszar zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Ideą programu jest wspieranie małych inicjatyw społecznych, istotnych z punktu widzenia ekologii i bezpieczeństwa na drodze, w gminach położonych wokół AmberOne Autostrady A1.

Drugim docenionym programem, wpisującym się w obszar zaangażowania społecznego, jest program Szanujmy się. Ta kampania społeczna przypomina o zasadach bezpieczeństwa – ale nie tylko. Główny akcent położony jest na osobistą motywację każdego z kierowców, którzy co dzień na drogach dokonują wyboru: postąpić dobrze czy źle. Pierwsza odsłona kampanii dedykowana jest kierowcom pojazdów ciężarowych, ale słowa „szanujmy się” są skierowane do wszystkich uczestników ruchu.

Trzecią wyróżnioną praktyką, także w obszarze zaangażowania społecznego, został Turniej Trzymaj się zasad, realizowany w szkołach podstawowych sąsiadujących z AmberOne Autostradą A1.

Kolejna wyróżniona praktyka związana jest z zagadnieniem skierowanym do konsumentów, to system automatycznych płatności AmberGO. AmberGO to w pełni automatyczny system poboru opłat na bramkach autostradowych: nowoczesny, szybki i bezpieczny, umożliwiający płynniejszy ruch na bramkach i zmniejszenie zatorów w okresach wzmożonego natężenia ruchu.

Wśród praktyk z zakresu pracy znalazła się akcja Eco&fit, skierowana do pracowników firmy i mobilizująca ich do aktywności fizycznej.

Ostatnią wyróżnioną w raporcie praktyką jest Badanie istotności, praktyka z zakresu zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności. Przeprowadzono je po raz pierwszy, a celem było poznanie opinii osób współpracujących  z AmberOne Autostradą A1 ze strony urzędów, instytucji i innych firm.

Cieszymy się, że takie inicjatywy, jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, doceniają działania związane ze społeczną odpowiedzialnością  wśród przedsiębiorstw. To, że w zestawieniu znalazło się aż sześć realizowanych przez nas projektów, jest dla nas pozytywnym sygnałem i potwierdzeniem, że przyjęte podejście współdziałania z otoczeniem jest właściwe. Wyróżnienie w raporcie sprawia, że z jeszcze większym zaangażowaniem będziemy realizować rozpoczęte i inicjować kolejne, społecznie odpowiedzialne działania – podsumowuje Anna Kordecka, rzeczniczka prasowa GTC.

Wersja PDF raportu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej