Uwaga Kierowco, ćwiczenia służb ratowniczych na A1!

3 i 4 października na autostradzie A1 na MOP Kleszczewko odbywać się będą ćwiczenia służb ratowniczych polegające na symulacji wypadku. Jeśli w godzinach 22.00-4.00 przejeżdżając obok MOP Kleszczewko zauważysz wypadek prosimy nie dzwonić na tel. alarmowy Operatora lub do innych służb ratowniczych z informacją o wypadku, ponieważ w tych godzinach MOP Kleszczewko będzie miejscem ćwiczeń.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn