Więcej

AmberOne Autostrada A1 pomaga przygotować się do bezpiecznych podróży.

Chcąc ułatwić i polepszyć bezpieczeństwo podróżowania użytkowników dróg, od 19 do 25 czerwca 2017 r. Gdańsk Transport Company we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Gdańsku oraz komendami ze Świecia i Grudziądza organizuje na zarządzanej przez nią AmberOne Autostradzie A1 Tydzień Bezpieczeństwa.

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa specjalnie dla kierowców przygotowano ulotki zawierające podstawowe informacje nt. zasad bezpiecznego podróżowania. Krótki przewodnik bezpiecznego podróżowania przypomina zasady mi.in.: bezpiecznego pakowania, czytania słupków kilometrażowych czy zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy pojazdami. Przewodnik będzie rozdawany na bramkach zjazdowych w trakcie trwania Tygodnia Bezpieczeństwa. Przewodnik dostępny jest także tutaj:  gtc_wakacyjnepodrozowanie_2

W ramach prowadzonych działań związanych z Tygodniem Bezpieczeństwa Policja będzie prowadzić kontrole prędkości oraz kontrole techniczne pojazdów.

Ponadto, każdy kierowca, który będzie zbyt szybko podróżował AmberOne Autostradą A1 otrzyma od inkasenta ulotkę z informacją o przekroczeniu dozwolonej prędkości wraz ze statystykami z wypadków z minionych lat. Chcemy tym samym przypomnieć kierowcom, o tym, że na autostradzie istnieją ograniczenia prędkości, których należy przestrzegać.  Liczby mówią same za siebie, a jak wskazują policyjne statystyki większość zdarzeń drogowych spowodowanych jest zbyt dużą prędkością.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej