Więcej
Home /

Nasza odpowiedzialność

Naszą misją jest utrzymanie i eksploatacja bezpiecznej, efektywnej i przyjaznej dla środowiska autostrady. Chcemy to osiągnąć, tworząc projekt autostradowy, który będzie eksploatowany w bezpieczny, przyjazny środowisku i odpowiedzialny społecznie sposób, zachowując jednocześnie doskonałe relacje z interesariuszami i tworząc profesjonalne środowisko pracy.

Programy i kampanie społeczne

Bezpieczeństwo, moje drugie imię

Od lat prowadzimy kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem BEZPIECZEŃSTWO, MOJE DRUGIE IMIĘ, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych na polskich drogach – nie tylko na autostradach, ale też w miastach i małych miejscowościach.

Dowiedz się więcej

AmberOne Blisko Nas

Ideą programu AmberOne Blisko Nas, który realizujemy od 2017 roku, jest wspieranie małych inicjatyw społecznych, istotnych z punktu widzenia ekologii i bezpieczeństwa na drodze, w gminach położonych wokół naszej autostrady. Społeczności lokalne mają najlepszą wiedzę o swoich potrzebach i największe chęci w udoskonalaniu infrastruktury swojej okolicy, przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dowiedz się więcej

SzanujMY się

AmberOne Autostrada A1 to nie tylko droga. To także poczucie bezpieczeństwa. Dlatego nie tylko dbamy o jakość nawierzchni, ale poprzez liczne akcje przypominamy naszym Podróżnym, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym to wspólna odpowiedzialność. Od lat stawiamy na prostą zasadę: SZANUJMY SIĘ. Kierowca, który szanuje siebie i innych, wybiera współpracę zamiast rywalizacji i życzliwość zamiast agresji. A to już bardzo wiele zmienia na polskich drogach.

Dowiedz się więcej

AmberGreen

Celem programu AmberGreen jest wdrożenie „zielonych” rozwiązań na wybranych obszarach, mających na celu ochronę klimatu. Oczekiwanym efektem naszych działań będzie zmniejszenie oddziaływania autostrady na środowisko naturalne. W ramach programu realizowane będą projekty związane ze stopniowym wprowadzaniem ekologicznych rozwiązań do infrastruktury i otoczenia na Autostradzie lub w jej pobliżu, np. ledowe oświetlenie, panele solarne, segregacja odpadów na MOPach, współpraca z pszczelarzami, nasadzenia roślin czy edukacja ekologiczna.

Dowiedz się więcej

Nasze zobowiązaniaNasze Polityki

Gdańsk Transport Company jest firmą, która przykłada dużą wagę do kwestii etycznych, jakości, BHP oraz współpracy z wykonawcami i podwykonawcami. Dbając o zachowanie jak najwyższych standardów oraz inicjując dobre praktyki w biznesie przedstawiamy nasze polityki, które określają zasady jakimi kierujemy się realizując naszą misję.

Kodeks Etyczny
Polityka jakości
Polityka BHP
Polityka GTC dla wykonawców
Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR)

Nagrody i certyfikaty

Nasze działania docenione w konkursach i zestawieniach.

Konkursy Aktualne konkursy AmberOne

Konkurs Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

Konkurs AmberOne Blisko Nas jest organizowany od 2017 roku w ramach programu AmberOne Blisko Nas, którego odbiorcami są gminy, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1.

Konkurs Konkurs na autostradową kartkę świąteczną

Od 2008 roku Gdańsk Transport Company S.A. organizuje konkurs plastyczny na świąteczną kartkę autostradową dla dzieci z kujawsko-pomorskich placówek wychowawczo-opiekuńczych.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką graficzną kartki świąteczno-noworocznej zawierającej motyw autostradowy. Zwycięska praca staje się bazą kartki świątecznej rozsyłanej do klientów firmy. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, natomiast placówka opiekuńcza nagrodę pieniężną, która przeznaczana jest na wyjazd wakacyjny.

Dodatkowo przy okazji organizacji konkursu pracownicy GTC organizują zbiórkę odzieży dla wychowanków placówek biorących udział w konkursie.

Konkurs Konkurs AmberGreen

Konkurs AmberGreen realizowany jest od 2020 roku jego ideą jest – oprócz zwiększenia atrakcyjności gminy – przede wszystkim redukcja CO2 i zwiększenie produkcji tlenu w regionach położonych w pobliżu drogi szybkiego ruchu.

Celem programu AmberGreen jest inwestowanie w rozwiązania zielone, które przyczynią się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Oczekiwanym efektem naszych działań będzie zminimalizowanie oddziaływania naszego projektu na środowisko naturalne.

W projektach, które mogą ubiegać się o dofinansowanie preferowane są nasadzenia składające się drzew i krzewów liściastych, ponieważ celem projektu jest kompensacja CO2 emitowanego przez użytkowników autostrady oraz stworzenie miejsc do odpoczynku i relaksu dla mieszkańców. Dodatkowo punktowane będą projekty uwzględniające tworzenie kwietnych łąk oraz miejsc przyjaznym pszczołom i innym owadom zapylającym.

Beneficjentami dofinansowania mogą być jednostki samorządowe oraz urzędy, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony w ramach dofinansowania.

Zakończono nabór wniosków do tegorocznej edycji.

Wybór beneficjenta nastąpi do 29 marca 2024 roku, a informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1 www.a1.com.pl

Wszelkie informacje dotyczące wniosków o dofinansowanie są gotowe do pobrania:

Regulamin konkursu 

Lista gmin

ŚrodowiskoAutostrady A1

W codziennej działalności dokładamy starań, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Za cel postawiliśmy sobie dążenie do ograniczenia emisji substancji powstających jako produkt uboczny prowadzonej przez nas działalności. Nasze starania ukierunkowane na ochronę środowiska są nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale wykraczają poza nie, gdy to możliwe.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej