AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Badanie GRESB

Niezależne badania GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark – rokrocznie analizują przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu pod kątem ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Badanie GRESB uznawane jest za punkt odniesienia dla funduszy, które inwestują w spółki infrastrukturalne i nieruchomości na całym świecie. Z danych GRESB korzysta ponad 100 inwestorów zarządzających aktywami o wartości powyżej 22 bilionów USD w celu monitorowania swych inwestycji, porozumiewania się z zarządzającymi nimi firmami i podejmowania decyzji prowadzących do większego zrównoważenia branży nieruchomości. Więcej informacji na temat: GRESB.com.

Gdańsk Transport Company S.A. bierze udział w badaniu GRESB od 2018 roku. W roku 2021, pomimo wzrastających wymagań i zwiększającej się konkurencji, GTC uzyskała nadzwyczajnie wysoką ocenę i zdobyła 95 na 100 możliwych punktów, co pozwoliło jej utrzymać 1 miejsce pośród 13 innych firm działających w sektorze eksploatacji i utrzymania autostrad w Europie,  i zająć 1 miejsce wśród wszystkich europejskich spółek drogowych w branży transportowej (24), uczestniczących w badaniu.

W 2021 r. GTC utrzymała 5 gwiazdek w dodatkowym rankingu GRESB. Wyróżnienie to przyznawane jest tym firmom, których wynik plasuje się wśród 20% najlepiej punktowanych organizacji na całym świecie.  „Jesteśmy bardzo dumni, że działalność GTC S.A. została wyróżniona przez GRESB pięcioma gwiazdkami, a także że zyskaliśmy uznanie za konsekwentne wdrażanie i usprawnianie elementów zrównoważonego rozwoju w całym sektorze autostrad i transportu drogowego.”- powiedział Torbjörn Nohrstedt, Prezes GTC S.A.

Biorąc udział w badaniu GRESB oraz zdobywając znakomity wynik czwarty rok z rzędu, GTC potwierdza swoje wieloletnie zaangażowanie w kwestie społeczne oraz kwestie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem nowo raportowanych kwestii związanych z zagrożeniami klimatycznymi, GTC co roku przeprowadza i angażuje się w liczne projekty z zakresu współpracy z lokalnymi społecznościami, ochrony środowiska, w tym w rosnący problem zmian klimatycznych, a także zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo, GTC przykłada wielką wagę do zapewnienia odpowiednich standardów ładu korporacyjnego, w tym standardów etycznych, rachunkowości i jakości, co stanowi podstawę sprawnego zarządzania AmberOne Autostradą A1.  Szczegóły dotyczące akcji prowadzonych przez GTC znajdują się na a1.com.pl.

Podsumowanie raportu zrównoważonego rozwoju GRESB za 2021 r.