Castle in Sztum

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn