More
AmberOne A1

💡Czym jest "pas rozbiegowy" i jak bezpiecznie z niego korzystać? Pamiętaj nie jesteś sam na drodze!

Uwaga!
MOP Olsze w kierunku Gdańska zamknięty.

Uwaga prace remontowe!
Na 8 km odcinku Autostrady w kierunku Gdańska 9+370 - 17+300 ruch będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.
Węzeł Stanisławie częściowo zamknięty - zjazd jadąc od Gdańska i wjazd w kierunku Łodzi

Uwaga prace remontowe!
Na 8 km odcinku Autostrady w kierunku Łodzi 35+900 – 43+350 ruch będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Węzeł Pelplin częściowo zamknięty - zjazd jadąc od Torunia i wjazd w kierunku Gdańsk

News
& Blog
See all
Our
responsibility
READ MORE
Social programs and campaigns
READ MORE

35+43 km: The Pelplin junction is closed in the direction of Gdańsk.
Traffic runs on two lanes in the direction of Łódź and one lane in the
direction of Gdańsk. The Olsze Service Area is closed in the direction of Gdańsk.

9+17 km: The Stanisławie junction is closed in the direction of Łódź.
Traffic takes place on two lanes in the direction of Gdańsk and one lane in the direction of Łódź.

For more information