Więcej

Eko = ekonomicznie i ekologicznie

Pojęcia jazdy ekonomicznej oraz ekologicznej nie są ze sobą tożsame, niemniej jeżdżąc oszczędnie jednocześnie ograniczamy emisję spalin do atmosfery. Warto pomyśleć nad zmianą stylu jazdy, zwłaszcza tę najprostszą do wprowadzenia, popularnie zwaną „noga z gazu”. Już o 20 km/h czy nawet o 10 km/h mniejsza prędkość przynosi wiele wymiernych korzyści, zarówno dla portfela, jak i dla przyrody.

Przykładowo, przejechanie w tę i z powrotem 300 km odcinka autostrady z prędkością 140 km/h, to w przypadku średniej wielkości samochodu osobowego aż 67 kg CO2! Aby zneutralizować taką emisję dwutlenku węgla, potrzeba by rocznej pracy 4 drzew. Tymczasem ani w skali lokalnej, ani w skali globalnej nie ma takiej ilości drzew, która zneutralizowałaby olbrzymią masę spalin z wciąż rosnącej liczby pojazdów.

EKOkalkulator, obliczając naszą emisję spalin, konfrontuje nas ze skalą produkowanych zanieczyszczeń. Chociaż podróże są nieodłącznym elementem codzienności, a autostrada najbezpieczniejszym miejscem do ich realizowania, to stan naszego klimatu jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Dlatego warto uczyć się i korzystać z każdego dostępnego sposobu zmniejszania emisji CO2.

EKOkalkulator w przejrzysty sposób pozwala analizować obie ważne kwestie: ekologiczną i ekonomiczną. „Noga z gazu” zmniejsza produkcję spalin i jednocześnie znacząco obniża wydatki na paliwo. Redukując prędkość ze 140 km/h do 120 km/h zmniejszamy emisję CO2 aż o 8%. Taka zmiana wbrew pozorom bardzo nieznacznie wydłuża czas podróży, natomiast znacznie zwiększa jej bezpieczeństwo – wolniejsza jazda przynosi wiele wymiernych korzyści.

Ekojazda to nowy sposób myślenia, związany nie tylko z umiejętnością przewidywania i planowania podczas prowadzenia pojazdu, ale z nowym poczuciem współodpowiedzialności za stan naszej planety. Trend ten pojawił się z potrzeby zahamowanie zmian klimatycznych i jest zgodny z dyrektywami UE w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ecodriving od 2015 roku jest w Polsce obowiązkowym elementem ocenianym podczas egzaminu na prawo jazdy.

Nowe odcinki naszego serialu komediowego z morałem, pt. Trzymajcie się Dorośli! dedykujemy kierowcom podróżującym autostradami i drogami całego świata, życząc: trzymajcie się zasad ekojazdy.

 

Km 17+24: Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej