AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Konkurs AmberGreen

Celem programu AmberGreen jest inwestowanie w rozwiązania zielone, które przyczynią się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Oczekiwanym efektem naszych działań będzie zminimalizowanie oddziaływania naszego projektu na środowisko naturalne.

W projektach, które mogą ubiegać się o dofinansowanie preferowane są nasadzenia składające się drzew i krzewów liściastych, ponieważ celem projektu jest kompensacja CO2 emitowanego przez użytkowników autostrady oraz stworzenie miejsc do odpoczynku i relaksu dla mieszkańców. Dodatkowo punktowane będą projekty uwzględniające tworzenie kwietnych łąk oraz miejsc przyjaznym pszczołom i innym owadom zapylającym.

Beneficjentami dofinansowania mogą być jednostki samorządowe oraz urzędy, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony w ramach dofinansowania.

Zakończył się nabór wniosków dla edycji w 2022 roku.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została Gmina Dragacz.

 

Konkurs na autostradową kartkę świąteczną

Od 2008 roku Gdańsk Transport Company S.A. organizuje konkurs plastyczny na świąteczną kartkę autostradową dla dzieci z kujawsko-pomorskich placówek wychowawczo-opiekuńczych.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką graficzną kartki świąteczno-noworocznej zawierającej motyw autostradowy. Zwycięska praca staje się bazą kartki świątecznej rozsyłanej do klientów firmy. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, natomiast placówka opiekuńcza nagrodę pieniężną, która przeznaczana jest na wyjazd wakacyjny.

Dodatkowo przy okazji organizacji konkursu pracownicy GTC organizują zbiórkę odzieży dla wychowanków placówek biorących udział w konkursie.

Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1, tj. na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi.

Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych wspólnie przez lokalną społeczność i jeśli to możliwe pracowników GTC, a przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony do konkursu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy, przedsiębiorcy, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali:

– Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza z projektem „Ekologiczny i bezpieczny Pelplin – razem z miastem na ratunek pszczołowatym”

– Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku z projektem „Grunt to natura pszczelnik wiejski”

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ KONKURSIE!!

 

„AmberOne Blisko Nas” wyniki 2019

W ramach ogłoszonego przez nas konkursu AmberOne Blisko Nas wpłynęło do nas 8 wniosków, z czego 7 spełniało wymogi formalne. Wszystkie przesłane wnioski startowały w kategorii AmberOne Blisko nas 5000. Spośród nadesłanych wniosków komisja wybrała 4 zwycięskie projekty oraz 1 wyróżnienie. Poniżej prezentujemy krótki opis zwycięskich projektów.

MOP – Młody Odpowiedzialny Podróżnik – Wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu, gmina Lubicz woj. kujawsko-pomorskie

Przedmiotem projektu jest organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci w pięciu bibliotekach w gminie Lubicz. Prowadzone będą zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i rozwijaniem postaw proekologicznych. W ramach zajęć odbędą się spotkania z ratownikiem medycznym, policjantem, strażakiem oraz pracownikiem patrolu drogowego. Dodatkowo dzieci pojadą na wycieczkę do miasteczka ruchu drogowego w Toruniu. Dzieci w ramach projektu stworzą grę planszową dotyczącą zasad ruchu drogowego oraz plakaty promujące bezpieczeństwo podczas wakacji. W ramach realizacji projektu posadzone zostaną rośliny w rabatkach przy szkołach i przedszkolu.

Efektem działań będzie zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz wzbudzenie ogólnego zainteresowania problematyką bezpieczeństwa. Trwałym efektem będzie posadzenie roślin na rabatkach przy szkołach i przedszkolu, a później wspólne dbanie i pielęgnacja roślin.

Młodych nauczyć, starszym przypomnieć – ekologia i zdrowie – Wnioskodawca OSP Gorzędziej, gmina Subkowy, woj. pomorskie

Celem projektu jest budowa rowerowego miasteczka ruchu drogowego, które będzie atrakcyjne i oryginalne w wymiarze lokalnym, będzie także wychodzić naprzeciw zgłaszanym potrzebom mieszkańców sołectwa Gorzędziej.

Duża rzesza mieszkańców porusza się po drogach lokalnych (często nieoświetlonych) rowerem nie znając przepisów oraz zasad ruchu drogowego. Miasteczko pozwoli uczyć dzieci jazdy na rowerze zgodnie z przepisami, a dorosłym je przypomni. Niebagatelne znaczenie będą też miały organizowane równolegle szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprawi to zdecydowanie bezpieczeństwo rowerzystów, a zarazem innych uczestników ruchu drogowego. Trasa miasteczka przewiduje również naukę i promowanie zasad ruchu drogowego. Zaangażowanie mieszkańców do wykonania planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do ich integracji oraz wzmocnienia tożsamości z ich miejscem zamieszkania. Dodatkowo, cyklicznie w kolejnych latach planowane jest organizowanie kursów na kartę rowerową oraz szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach projektu zostaną postawione tablice informacyjno–szkoleniowe, które pozwolą na zapoznanie się zasadami ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. Zamontowanie solarowego oświetlenie terenu zdecydowanie wydłuży możliwość korzystania z przygotowanych atrakcji.

Teren, na którym powstanie miasteczko zyska zdecydowanie na swojej atrakcyjności sportowo – rekreacyjnej poprzez wykonanie nowych trawników, nasadzenie krzewów i drzewek w obrębie trasy miasteczka rowerowego.

Bajkowy staw z pomocą AmberOne – Wnioskodawca OSP Drzonowo, gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie

Celem projektu jest oczyszczenie i renowacja zaniedbanego i częściowo zarośniętego stawu w centrum Drzonowa oraz ustawienie od strony jezdni ogrodzenia w postaci metalowych przęseł. Mieszkańcy Drzonowa w ramach projektu uporządkują i wyrównają teren oraz zasadzą drzewa i rabaty kwiatowe. Na uprzątnięty terenie staną także trzy drewniane ławeczki. Wnioskodawcy liczą, że dzięki takim działaniom Drzonowo zyska miejsce, które stanie się jego „sercem”, a zamiast szpecącego stawu powstanie miejsce spotkań dla mieszkańców. Uporządkowanie terenu poprawi także widoczność dla kierowców poruszających się po pobliskiej drodze. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania dla dzieci i młodzieży, podczas których strażacy będą opowiadać nie tylko o tym jak bezpiecznie zachowywać się na drodze czy w jej pobliżu, ale także będą organizować pokazy udzielania pierwszej pomocy dla najmłodszych.

Graj w zielone – wnioskodawca Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza, gmina Pelplin, woj. pomorskie

Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa

dzieci i młodzieży udających się do i ze szkoły. Zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie naszej planety, dalsza edukacja najmłodszych pod kątem segregacji śmieci oraz zakup i nasadzenie krzewów na terenie szkół miasta i gminy Pelplin.

Projekt jest przewidziany dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Pelplin.

W ramach projektu pracownik patrolu drogowego wraz z samochodem patrolowym. przypomni zasady zachowania się i poruszania na autostradzie podczas awarii samochodu lub kolizji.

Oczekiwanym efektem jest uświadomienie najmłodszym konieczności ochrony środowiska, segregacji śmieci, zwłaszcza jednorazowych opakowań foliowych i plastikowych butelek oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa ruchu na drodze.

Postaw na rower, czyli międzypokoleniowa akcja „Tu mieszkam, tu zmieniam, czyste powietrze dla naszej wspólnoty wybieram” – wnioskodawca Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Lisewie, gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie

Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności miejscowości Lisewo poprzez utworzenie dwóch wiat rowerowych w centralnej części miejscowości Lisewo, a także w niewielkiej odległości od miejscowości Lipienek, przez którą przebiega żółta trasa pieszo-rowerowa, a także znajdują się ruiny zamku krzyżackiego. Wiaty będą spełniały funkcję przystanku rowerowego zarówno dla mieszkańców jak i turystów przemieszczających się dwukołowymi pojazdami. W ramach projektu, zakupiony zostanie profesjonalny i wytrzymały materiał do postawienia 2 wiat. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia efektu w postaci zwiększenia jakości życia mieszkańców poprzez ustawienie dwóch zadaszonych wiat rowerowych.

Utworzenie wiat przyczyni się do osiągnięcia wielu rezultatów tj.:

– zwiększenie bezpieczeństwa

– zachęcenie do wybrania w porze letniej bez spalinowych pojazdów, co przyczyni

się poprawy jakości powietrza;

– promocji turystyki i rekreacji, w tym walorów turystycznych gminy Lisewo;

– poprawa estetyki okolicy.

Ponadto w ramach projektu planowane jest zakupienie odblasków, które zostaną rozdane najmłodszym, podczas oficjalnego przekazania wiat parkingowych do użytku. Działanie to wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

„AmberOne Blisko Nas” wyniki edycja 2017

W ramach ogłoszonego przez nas konkursy AmberOne Blisko Nas wpłynęło do na 10 wniosków, z czego 8 spełniało wymogi formalne. Wszystkie przesłane wnioski startowały w kategorii AmberOne Blisko nas 5000. Spośród nadesłanych wniosków komisja wybrała 4 zwycięskie  projekty oraz 1 wyróżnienie. Poniżej prezentujemy krótki opis zwycięskich projektów.

 

Nazwa projektu: MOP – Mój Osobisty Postój

Wnioskodawca:  Stowarzyszenie „Lepsze jutro”, gmina Stolno

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Gorzuchowo poprzez posadowienie wiaty pod nazwą ,,MoP – Mój osobisty Postój”’ która spełniała będzie funkcję przystanku dla dzieci dojeżdżających do pobliskiej szkoły, miejsce odpoczynku, zadumy oraz funkcję informacyjną nt. kierunku dojazdu do autostrady, trasę autostrady, zasady poruszania się po autostradzie (prędkość na autostradzie a prędkość na innych drogach, formy i rodzaje znaków, zjazdy, cała trasa, ważne numery telefonów – forma edukacyjna).

 

Nazwa projektu: Atrakcyjnie i bezpiecznie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rajkowiacy Razem, gmina Pelplin

Celem projektu jest edukacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom wsi Rajkowy w liczbie ok 80, poprzez organizację warsztatów tematycznych,  terenowych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i dobrych wzorców zachowania się uczestników ruchu. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w liczbie ok B0. Pośrednio z realizacji projektu skorzystają rodzice w.w dzieci i całe ich rodziny. Trzecią grupą beneficjentów będą mieszkańcy całej wsi, gdyż poprawa bezpieczeństwa najmłodszych będzie miała korzyści dla wszystkich. Dodatkowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo będzie ustawienie bariery bezpieczeństwa przy wyjściu z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej.

 

 

Nazwa projektu: Będzie czysto i będzie bezpiecznie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim

Zagospodarowanie skweru.

Cel ekologiczny

– uprzątnięcie terenu poprzez wycięcie dzikich zakrzaczeń, wyrównanie muld, zebranie śmieci,

– wyrównanie, ukształtowanie i rekultywacja terenu, nasadzenie krzewów i karłowatych drzewek

– ustawienie ławeczki do wypoczynku co spowoduje powstanie miejsca do spotkań

Cel bezpieczeństwo:

– poprawa widoczności dla kierowców poruszających się na drodze i na skrzyżowaniu trzech ulic.

– bezpieczne przejście dla pieszych zamiast skrajem drogi to zieleńcem

– ułożenie obrzeży krawężnikowych na odcinku 200mb ukierunkuje spływ wody z tego terenu w

kierunku melioracji. Wyeliminowane będą spływy deszczówki na drogę co powoduje nanoszenie

błota na asfalt i tworzenie śliskiej powierzchni, a zimą lodowych języków. Doprowadziło to już do

kilku stłuczek.

 

Nazwa projektu: Kodeks drogowy jak kodeks rycerski

Wnioskodawca: Dom kultury w Subkowach, gmina Subkowy

Projekt ”Kodeks drogowy jak kodeks rycerski ” składa się z kilku modułów i jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi w gminie Subkowy. Organizatorzy w ciągu kilku miesięcy, chcą stworzyć materiały dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i młodą kadrę, która będzie promować te zasady wśród młodszych kolegów i koleżanek podczas specjalnych warsztatów. Wyjątkowy i niepowtarzalny styl projektu może tylko pomóc w promocji i poszerzaniu tak potrzebnej wiedzy o bezpieczeństwie w gminie, przez którą przebiegają ruchliwe drogi i linia kolejowa.

 

 

Nazwa projektu: Twój pies – nasze bezpieczeństwo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przewodników psów poszukiwawczych – Grupa NOS, gmina Pruszcz Gdański

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń na drodze powodowanych przez bezdomne, wałęsające się psy oraz znajdujące się pod opieką nieświadomych właścicieli. Miałoby to miejsce poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, dotyczącej posiadania psów i obowiązku z tego wynikających. Projekt ten obejmuje cykl spotkań z mieszkańcami gminy, obejmujący wykład dotyczący odpowiedzialności za psa na drodze( także prawnej ), zasad bezpiecznego prowadzenia psów ( nie wypuszczanie z auta od razu na ulicę, siad przy przejściach dla pieszych, przewóz zwierząt ) oraz ćwiczenia praktyczne. Zakładamy, że wyszkolone psy oraz świadomi przewodnicy przestaną stanowić zagrożenie w ruchu drogowym i własnym otoczeniu.