Więcej
Home / O nas /

Organizacja

Gdańsk Transport Company jest spółką specjalnego przeznaczenia, która została powołana do życia w 1996 roku wyłącznie na potrzeby realizacji północnego odcinka Autostrady A1. Firma posiada koncesję na finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację odcinka A1, którego łączna długość wynosi około 152 kilometrów i obejmuje fragment autostrady od Gdańska do Torunia. Po wygaśnięciu koncesji, w 2039 roku, Koncesjonariusz nieodpłatnie przekaże obiekt stronie publicznej.

Zarząd

Torbjörn Nohrstedt
Prezes Zarządu

Inżynier budownictwa, członek Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI). Od 2005 roku zasiada w Zarządzie GTC, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Od 1997 roku zaangażowany w realizację projektów w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Odpowiedzialny głównie za realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych w Szwecji i Polsce, min: Arlanda Express, Autostrada A2 i A1 z Gdańska do Torunia. Mieszka w Polsce do 2001 roku. Od 2005 roku jest Prezesem Zarządu Gdańsk Transport Company.

Wojciech Mąkinia
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow (studia MBA). Od stycznia 2019 roku jest Wiceprezesem Gdańsk Transport Company. W latach 2008-2018 zasiadał w Zarządzie jako Dyrektor ds. eksploatacji i utrzymania. Wcześniej pracował w Międzynarodowych Korporacjach na stanowiskach menedżerskich. Ponadto, uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach związanych z branżą budowlaną na terenie całej Europy. Prywatnie mąż i tata, aktywny sportowiec, interesujący się historią II Wojny Światowej.

Bartosz Madajewski
Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dublin Institute of Technology. Bartosz poprzednio pracował w Ernst & Young, uczestnicząc oraz prowadząc audyty finansowe, projekty doradztwa transakcyjnego i biznesowego. Związany z GTC od 2006 roku, Bartosz posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania infrastrukturalnego projektu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, począwszy od finansowania, przez etap budowy, do utrzymania i eksploatacji. Prywatnie mąż i tata, surferi narciarz, aktywny miłośnik motoryzacji.

Grzegorz Kuleta
Dyrektor Techniczny - Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Lądowego oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie (studia MBA). Pracował w międzynarodowych firmach budowlanych przy realizacji projektów w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, m.in. Autostrady A1 i Autostrady A2. Związany z GTC od 2005 roku. Prywatnie mąż i tata, miłośnik aktywnego spędzania czasu z rodziną, biegania i rowerów.

Akcjonariusze

AAPP Sp. z o.o.

Pośrednim właścicielem spółki AAPP Sp. z o.o. jest Arcus A1 Investor Vehicle LLP („Inwestycyjna Spółka Specjalnego Przeznaczenia”). Inwestycyjną Spółką Specjalnego Przeznaczenia zarządza spółka zależna firmy Arcus Infrastructure Partners LLP w imieniu spółki dominującej: Stichting Pensioenfonds ABP („ABP”). ABP prowadzi grupowe programy emerytalne dla członków z sektorów szkolnictwa, instytucji rządowych oraz budownictwa, spółek oferujących usługi sprzątania i mycia okien, korporacji budowlanych, spółek energetycznych i usług komunalnych, a także zakładów spółdzielczych oraz pracy chronionej w Holandii. Obecnie, ABP zarządza pulą ponad 30% wszystkich holenderskich grupowych programów emerytalnych.

Arcus Infrastructure Partners jest niezależną firmą zarządzającą funduszami, skupiającą się wyłącznie na długoterminowych inwestycjach infrastrukturalnych w Europie. Arcus dokonuje inwestycji w imieniu inwestorów instytucjonalnych poprzez fundusze celowe i współinwestujące spółki specjalnego przeznaczenia, a poprzez swe spółki zależne zarządza obecnie inwestycjami, których łączna wartość przedsiębiorstwa wynosi 15 mld EUR (dane na 30 listopada 2016r.). Arcus ukierunkowuje swe działania na przynoszące wartość dodaną inwestycje infrastrukturalne w Europie, skupiając się szczególnie na transakcjach w sektorach transport, energetyki i telekomunikacji.

Intertoll Capital Partners B.V.

Intertoll Capital Partners B.V. została założona w 2017r. jako spółka Joint Venture między Aberdeen Infrastructure (Holdco) II-A BV a Intertoll Infrastructure Developments B.V. w celu dokonywania inwestycji w autostradowe projekty koncesyjne. Na dzień dzisiejszy Intertoll Capital Partners posiada inwestycje kapitałowe w projektach na Węgrzech i w Polsce.

Aberdeen jest obecnie jedną z największych spółek zarządzających aktywami na świecie, zarządzającą portfelem aktywów o wartości około 450 mld EUR, notowaną na Giełdzie Londyńskiej (LSE).

Intertoll jest liderem w skali międzynarodowej w zakresie rozwijania infrastruktury autostrad, poboru opłat i zarządzania drogami na Węgrzech, w Polsce, Wielkiej Brytanii i Turcji, które służą ponad 2.5 milionom użytkowników tygodniowo, 24 godziny na dobę. Ponadto, Intertoll zarządza ponad tysiącem kilometrów autostrad.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej