AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Tabele opłat

System poboru opłat

Pobór opłat odbywa się w systemie zamkniętym. Koszt przejazdu zależy od kategorii pojazdu oraz długości przejechanego odcinka, a należność jest pobiera na końcu trasy przejazdu.

Na 152-kilometrowym odcinku autostrady A1 funkcjonuje dwanaście miejsc poboru opłat: PPO Rusocin, SPO Stanisławie, SPO Swarożyn, SPO Pelplin, SPO Kopytkowo, SPO Warlubie, SPO Nowe Marzy, SPO Grudziądz, SPO Lisewo, SPO Turzno, SPO Lubicz i PPO Nowa Wieś. Stacje poboru opłat (SPO), za wyjątkiem zlokalizowanych w pasie autostrady placów poboru opłat (PPO), zainstalowane zostały na drogach dojazdowych (tzw. łącznicach) węzłów autostradowych.

Przy wjeździe na autostradę każdy kierowca powinien pobrać bilet upoważniający do jednorazowego przejazdu na trasie Rusocin – Nowa Wieś. Bilet bezwzględnie należy zachować do kontroli w punkcie opłat, gdyż na jego podstawie zostanie naliczona opłata za przejazd. W razie braku ważnego biletu wjazdowego kierowca jest zobowiązany do uiszczenia maksymalnej opłaty zgodnie z obowiązującą tabelą opłat dla danej kategorii pojazdu i danego miejsca poboru opłat.

Klasyfikacja pojazdu

Taryfikator

Stawki, ustanowione przez Ministra Infrastruktury, za kilometr z wyłączeniem podatku VAT, przedstawione są w tabeli poniżej:

Stawki opłat za przejazd zawierające podatek VAT (obowiązujące od dnia 11 lutego 2012 r.)

W sezonie wakacyjnym (do 29 sierpnia) zaokrąglamy stawki za przejazd AmberOne Autostradą A1 na następujących odcinkach:

KATEGORIA 1

KATEGORIA 2-4

KATEGORIA 5

Formy płatności

Akceptujemy płatności gotówką, kartami kredytowymi, kartami paliwowymi oraz płatności elektroniczne w systemie AmberGO.

Faktury VAT

Spółka nie wystawia faktur VAT za przejazd autostradą A1.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) określają obowiązkowe elementy faktury VAT. W świetle tych regulacji, dowód zapłaty za przejazd autostradą płatną (paragon fiskalny) jest, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, fakturą VAT. Numerem tej faktury jest unikalny numer wydruku, umieszczony u góry paragonu, obok daty jego wystawienia.

Dowód zapłaty jest jednocześnie rachunkiem dokumentującym wykonaną usługę, o którym mowa w art. 87 ustawy – ordynacja podatkowa, i spełnia warunek w postaci potwierdzenia wykonania usługi przejazdu autostradą.

Paragony

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (§ 3 pkt 4 lit. a-f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, Dz. U. 2013, poz. 1485), paragon fiskalny umożliwia rozliczenie opłaty za przejazd autostradą A1 w koszty uzyskania przychodu oraz odliczenie podatku VAT.

Dodatkowo informujemy, że spółka nie wystawia duplikatów paragonów oraz nie ma możliwości wydrukowania kopii paragonów z kasy fiskalnej.

Duplikat paragonu nie jest tożsamy z jego kopią, ponieważ stanowiłby drugi egzemplarz paragonu, identyczny z pierwszym (pochodzący z tego samego źródła). Z tego powodu, jak i ze względu na brak możliwości technicznych oraz stosownych przepisów podatkowych, duplikat nie może być ponownie wygenerowany z kasy fiskalnej.

Brak biletu

Bilet jest dokumentem uprawniającym do jednorazowego przejazdu autostradą A1 na wybranym fragmencie odcinka Rusocin-Toruń. Zachowuje ważność przez 48 godzin od chwili wydania. Bilet należy zachować do kontroli w punkcie poboru opłat. W razie braku ważnego biletu kierowca jest zobowiązany do uiszczenia maksymalnej stawki za przejazd zgodnie z obowiązującą tabelą opłat.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku użytkowników korzystających z automatycznej metody płatności AmberGO.

Pojazdy zwolnione

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z dnia 1 października 2014 r., poz. 1310), do umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Umowa z GTC S.A. zawarta została przed wejściem wyżej wymienionej ustawy, zatem nie zmienia ona katalogu podmiotów zwolnionych z opłat ustalonych ww. umową.