Więcej

Rozbudowa Placu Poboru Opłat na AmberOne Autostradzie A1

W wyniku rosnącego natężenia ruchu oraz mając na uwadze komfort podróży AmberOne Autostradą A1, rozpoczęto prace związane z przebudową Placu Poboru Opłat w Nowej Wsi zmierzające do zwiększenia jego przepustowości poprzez budowę dodatkowych 2 bramek zjazdowych.

Poza wprowadzonymi w 2019 r. automatycznymi płatnościami na Placach Poboru Opłat, jest to podstawowa forma usprawnienia przejazdu przez bramki.  Prace budowlane już trwają, a GTC wraz z Operatorem – firmą Intertoll dokładają starań, aby nowe bramki wybudowane na  placu poboru opłat działały z początkiem 2022 roku.

Prace będą prowadzone w taki sposób, aby nie były uciążliwe dla kierowców, nie można jednak wykluczyć konieczności czasowego zamykania pojedynczych bramek.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej