Więcej

Zapraszamy do udziału w 7 edycji konkursu AmberOne Blisko Nas!

Już po raz siódmy zapraszamy do udziału w konkursie, który jest naszym sposobem na wspieranie inicjatyw w gminach położonych wzdłuż AmberOne Autostrady A1.

Rokrocznie nasz konkurs cieszy się dużym zaangażowaniem lokalnych społeczności. Dzięki pozyskanym grantom zrealizowano już sporo zmian: powstają warsztaty solarskie, miasteczka rowerowe, zieleńce i miejsca spotkań mieszkańców, sady społeczne, odbywają się spotkania dotyczące różnych aspektów proekologicznych zachowań, bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym także udzielania pierwszej pomocy.

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do konkursu? Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i działania proekologiczne! Stwórzcie projekt, który poprawia bezpieczeństwo i dba o środowisko – i wyślijcie go do nas do 10 maja 2024 roku. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane z konkursem znajdziecie tutaj.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej