Więcej

AmberOne Autostrada A1 bierze udział w 23. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Podczas aukcji charytatywnych organizowanych w ramach 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można wylicytować 2 wycieczki po AmberOne Autostradzie A1.

Przedmiotem pierwszej licytacji jest wycieczka po Centrum Kontroli Ruchu, czyli sercu Autostrady w razie jakiejkolwiek kolizji. W programie przejście przez garaże, gdzie będzie można z bliska przyjrzeć się pojazdom służącym do utrzymania Autostrady. Zwiedzanie magazynu z solą – taka ilość soli w jednym miejscu zawsze robi wrażenie! Oraz w zależności od tego czy pozwolą na to warunki pogodowe przejazd pługiem. Osoba, która wylicytuje najwyższą kwotę może zabrać ze sobą osobę towarzyszącą. Tę aukcję możesz znaleźć tutaj: http://aukcje.wosp.org.pl/wycieczka-po-centrum-kontroli-ruchu-amberone-i1165876

Przedmiotem drugiej licytacji jest wycieczka po Placu Poboru Opłat w Rusocinie. W programie wizyta w pomieszczeniu kontroli, w której zwycięzca będzie miał szansę z bliska przyjrzeć się temu jak pobierane są opłaty oraz jakie są tajniki pracy inkasenta. Jedyna szansa, żeby zobaczyć drogę jaką inkasent musi pokonać tunelem, żeby dostać się do budki. Na zakończenie wycieczki będzie można zapoznać się z tym co na wyposażeniu budki inkasenta się znajduje z bliska. Gwoździem programu będzie możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii w jego roli. Tę aukcję można zaleźć tutaj: http://aukcje.wosp.org.pl/wycieczka-po-punkcie-poboru-oplat-na-amberone-i1165830

Aukcje potrwają do poniedziałku 13 stycznia.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej