Więcej

„AmberOne Blisko Nas” wyniki 2019

W ramach ogłoszonego przez nas konkursu AmberOne Blisko Nas wpłynęło do nas 8 wniosków, z czego 7 spełniało wymogi formalne. Wszystkie przesłane wnioski startowały w kategorii AmberOne Blisko nas 5000. Spośród nadesłanych wniosków komisja wybrała 4 zwycięskie projekty oraz 1 wyróżnienie. Poniżej prezentujemy krótki opis zwycięskich projektów.

MOP – Młody Odpowiedzialny Podróżnik – Wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu, gmina Lubicz woj. kujawsko-pomorskie

Przedmiotem projektu jest organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci w pięciu bibliotekach w gminie Lubicz. Prowadzone będą zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i rozwijaniem postaw proekologicznych. W ramach zajęć odbędą się spotkania z ratownikiem medycznym, policjantem, strażakiem oraz pracownikiem patrolu drogowego. Dodatkowo dzieci pojadą na wycieczkę do miasteczka ruchu drogowego w Toruniu. Dzieci w ramach projektu stworzą grę planszową dotyczącą zasad ruchu drogowego oraz plakaty promujące bezpieczeństwo podczas wakacji. W ramach realizacji projektu posadzone zostaną rośliny w rabatkach przy szkołach i przedszkolu.

Efektem działań będzie zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz wzbudzenie ogólnego zainteresowania problematyką bezpieczeństwa. Trwałym efektem będzie posadzenie roślin na rabatkach przy szkołach i przedszkolu, a później wspólne dbanie i pielęgnacja roślin.

Młodych nauczyć, starszym przypomnieć – ekologia i zdrowie – Wnioskodawca OSP Gorzędziej, gmina Subkowy, woj. pomorskie

Celem projektu jest budowa rowerowego miasteczka ruchu drogowego, które będzie atrakcyjne i oryginalne w wymiarze lokalnym, będzie także wychodzić naprzeciw zgłaszanym potrzebom mieszkańców sołectwa Gorzędziej.

Duża rzesza mieszkańców porusza się po drogach lokalnych (często nieoświetlonych) rowerem nie znając przepisów oraz zasad ruchu drogowego. Miasteczko pozwoli uczyć dzieci jazdy na rowerze zgodnie z przepisami, a dorosłym je przypomni. Niebagatelne znaczenie będą też miały organizowane równolegle szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprawi to zdecydowanie bezpieczeństwo rowerzystów, a zarazem innych uczestników ruchu drogowego. Trasa miasteczka przewiduje również naukę i promowanie zasad ruchu drogowego. Zaangażowanie mieszkańców do wykonania planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do ich integracji oraz wzmocnienia tożsamości z ich miejscem zamieszkania. Dodatkowo, cyklicznie w kolejnych latach planowane jest organizowanie kursów na kartę rowerową oraz szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach projektu zostaną postawione tablice informacyjno–szkoleniowe, które pozwolą na zapoznanie się zasadami ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. Zamontowanie solarowego oświetlenie terenu zdecydowanie wydłuży możliwość korzystania z przygotowanych atrakcji.

Teren, na którym powstanie miasteczko zyska zdecydowanie na swojej atrakcyjności sportowo – rekreacyjnej poprzez wykonanie nowych trawników, nasadzenie krzewów i drzewek w obrębie trasy miasteczka rowerowego.

Bajkowy staw z pomocą AmberOne – Wnioskodawca OSP Drzonowo, gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie

Celem projektu jest oczyszczenie i renowacja zaniedbanego i częściowo zarośniętego stawu w centrum Drzonowa oraz ustawienie od strony jezdni ogrodzenia w postaci metalowych przęseł. Mieszkańcy Drzonowa w ramach projektu uporządkują i wyrównają teren oraz zasadzą drzewa i rabaty kwiatowe. Na uprzątnięty terenie staną także trzy drewniane ławeczki. Wnioskodawcy liczą, że dzięki takim działaniom Drzonowo zyska miejsce, które stanie się jego „sercem”, a zamiast szpecącego stawu powstanie miejsce spotkań dla mieszkańców. Uporządkowanie terenu poprawi także widoczność dla kierowców poruszających się po pobliskiej drodze. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania dla dzieci i młodzieży, podczas których strażacy będą opowiadać nie tylko o tym jak bezpiecznie zachowywać się na drodze czy w jej pobliżu, ale także będą organizować pokazy udzielania pierwszej pomocy dla najmłodszych.

Graj w zielone – wnioskodawca Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza, gmina Pelplin, woj. pomorskie

Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa

dzieci i młodzieży udających się do i ze szkoły. Zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie naszej planety, dalsza edukacja najmłodszych pod kątem segregacji śmieci oraz zakup i nasadzenie krzewów na terenie szkół miasta i gminy Pelplin.

Projekt jest przewidziany dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Pelplin.

W ramach projektu pracownik patrolu drogowego wraz z samochodem patrolowym. przypomni zasady zachowania się i poruszania na autostradzie podczas awarii samochodu lub kolizji.

Oczekiwanym efektem jest uświadomienie najmłodszym konieczności ochrony środowiska, segregacji śmieci, zwłaszcza jednorazowych opakowań foliowych i plastikowych butelek oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa ruchu na drodze.

Postaw na rower, czyli międzypokoleniowa akcja „Tu mieszkam, tu zmieniam, czyste powietrze dla naszej wspólnoty wybieram” – wnioskodawca Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Lisewie, gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie

Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności miejscowości Lisewo poprzez utworzenie dwóch wiat rowerowych w centralnej części miejscowości Lisewo, a także w niewielkiej odległości od miejscowości Lipienek, przez którą przebiega żółta trasa pieszo-rowerowa, a także znajdują się ruiny zamku krzyżackiego. Wiaty będą spełniały funkcję przystanku rowerowego zarówno dla mieszkańców jak i turystów przemieszczających się dwukołowymi pojazdami. W ramach projektu, zakupiony zostanie profesjonalny i wytrzymały materiał do postawienia 2 wiat. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia efektu w postaci zwiększenia jakości życia mieszkańców poprzez ustawienie dwóch zadaszonych wiat rowerowych.

Utworzenie wiat przyczyni się do osiągnięcia wielu rezultatów tj.:

– zwiększenie bezpieczeństwa

– zachęcenie do wybrania w porze letniej bez spalinowych pojazdów, co przyczyni

się poprawy jakości powietrza;

– promocji turystyki i rekreacji, w tym walorów turystycznych gminy Lisewo;

– poprawa estetyki okolicy.

Ponadto w ramach projektu planowane jest zakupienie odblasków, które zostaną rozdane najmłodszym, podczas oficjalnego przekazania wiat parkingowych do użytku. Działanie to wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.