AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Aktualności

LISTEK CSR POLITYKI dla GTC S.A., koncesjonariusza AmberOne Autostrady A1

Już po raz jedenasty tygodnik „Polityka” wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznały „Listki CSR Polityki”. Wśród wyróżnionych firm jest Gdańsk Transport Company S.A., która po raz drugi otrzymała Biały Listek CSR.

GTC S.A., jako odpowiedzialna społecznie firma, od lat prowadzi kampanie społeczne i realizuje realne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, zarówno proekologiczne, jak i informacyjno-edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podróżnych i rozwoju społeczności lokalnych.

W tym roku zakończyliśmy prace nad naszą Strategią ESG, która opiera się na trzech filarach: Zielona autostrada, Bezpieczna autostrada i Wiarygodny partner i pracodawca.  Każdy z filarów koncentruje się na ważnych z punktu widzenia naszej działalności aspektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem wszystkich osób znajdujących się na autostradzie oraz kwestiami związanymi z ładem korporacyjnym i przyjaznym miejscem pracy.

GTC niezmiennie traktuje kwestie związane z ESG bardzo poważnie, a w centrum naszej uwagi leży pytanie o to, jak możemy wnieść pozytywny wkład w budowanie bardziej zrównoważonego świata. Biały Listek CSR Polityki dla GTC to dla nas wyróżnienie i potwierdzenie, że przyjęte podejście do zagadnień zrównoważonego rozwoju jest właściwym kierunkiem – mówi Torbjörn Nohrstedt, Prezes Zarządu GTC.

Zestawienie „Listki CSR POLITYKI” powstaje na bazie analizy przeprowadzonej wspólnie z firmą doradczą Deloitte. Oceny zostały przyznane na podstawie analizy opartej na wypełnianej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000.  W tegorocznym badaniu wzięły udział 126 podmioty. Spośród nich 82 firmy zdobyły wyróżnienia.