AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Aktualności

Podsumowanie kampanii Powrót z wakacji z AmberOne Autostradą A1.

Cały odcinek AmberOne Autostrady A1 podczas ostatniego tygodnia był poddany solidnej kontroli zarówno ze strony koncesjonariusza A1 – Gdańsk Transport Company S.A. jak i policjantów z Wydziałów Ruchu Drogowego Powiatowych Komend Policji zlokalizowanych wzdłuż Autostrady A1.

Służby utrzymania AmberOne Autostrady A1 podczas akcji rozdawały ulotki w Punktach Poboru Opłat dla kierowców, których średni czas przejazdu przekraczał ustalony poziom prędkości. Niemało kierowców zatrzymały także patrolujące autostradę czynne patrole z wideo-rejstratorami, które dobitnie wskazywały znaczne przekroczenie prędkości. Rekordzista jechał z prędkością 207 km/h i otrzymał mandat karny w wysokości 500 zł. W sumie podczas kontroli wystawiono 79 mandatów karnych. Mandaty karne nakładano głównie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale i za niekorzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym poprzez wykonywanie niebezpiecznych manewrów, brak dokumentów oraz usterki techniczne pojazdów i brak aktualnych badan technicznych.

Dodatkowo w ramach prowadzonej kampanii na bramkach zjazdowych w Rusocinie przeprowadzano rutynowe kontrole techniczne pojazdów. W sumie dokonano kontroli 157 pojazdów, w wyniku których wystawiono 12 mandatów i zatrzymano 3 dowody rejestracyjne.

Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, który także uczestniczył w akcji powroty dokonał 46 kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów, w wyniku kontroli nie zatrzymano żadnego dowodu rejestracyjnego.

Gdansk Transport Company jako koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1 planuje powtarzać cyklicznie podobne kampanie. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnej akcji służb na autostradzie będzie mniej wypadków.