Home /

Programy i kampanie

Celem Strategii ESG jest pokazać czynniki o charakterze środowiskowym, społecznym i zarządczym, które GTC S.A. uważa za bezwzględnie istotne do rozważenia w naszej bieżącej i przyszłej działalności gospodarczej. Strategia A1 GTC S.A. opiera się na trzech filarach, którymi są: Zielona Autostrada nawiązująca do “E” oznaczającego Środowisko, Bezpieczna Autostrada nawiązująca do „S” oznaczającego kwestie Społeczne oraz Wiarygodny partner i pracodawca, co odnosi się do „G” oznaczającego Zarządzanie.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn