Więcej
Home /

Programy i kampanie

Celem Strategii ESG jest pokazać czynniki o charakterze środowiskowym, społecznym i zarządczym, które GTC S.A. uważa za bezwzględnie istotne do rozważenia w naszej bieżącej i przyszłej działalności gospodarczej. Strategia A1 GTC S.A. opiera się na trzech filarach, którymi są: Zielona Autostrada nawiązująca do “E” oznaczającego Środowisko, Bezpieczna Autostrada nawiązująca do „S” oznaczającego kwestie Społeczne oraz Wiarygodny partner i pracodawca, co odnosi się do „G” oznaczającego Zarządzanie.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej