Więcej

Przedłużenie zwolnienia z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1 dla pojazdów niosących pomoc humanitarną w związku z wojną w Ukrainie.

Zgodnie z otrzymanym poleceniem Ministra Infrastruktury, przedłużone zostaje zwolnienie z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1 (Rusocin-Toruń) dla pojazdów (kategorii 1-4) niosących pomoc humanitarną w związku z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainie, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu.

Zasady bezpłatnego przejazdu pojazdów niosących pomoc humanitarną dla Ukrainy: Prosimy o zgłoszenie przejazdu z wyprzedzeniem 24-godzinnym na adres [email protected], z którego zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Zgłoszenie musi zawierać numery rejestracyjne pojazdów oraz być potwierdzone przez organizatora pomocy tj. instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) etc. Zwolnienie z opłat dla przejazdów z pomocą humanitarną może odbywać się wyłącznie w systemie opłat tradycyjnych co oznacza, że należy korzystać z bramek z obsługą inkasencką, gdzie kierowca jest zobowiązany do poinformowania inkasenta o otrzymanej zgodzie na przejazd.

Zwolnienie z opłat dla wyżej wymienionych pojazdów będzie obowiązywać do 31 marca 2023 roku.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej