Stacja LOTOS Malankowo Wschodnie czasowe wyłączenie

W związku z pracami przy stacjach ładowania pojazdów elektrycznych nastąpi chwilowe wyłączenie stacji paliw LOTOS

Malankowo Wschodnie – w dniu 19 lutego (wtorek) 2019r. Wyłączenie stacji od godz. 12:00 – 13:00.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn