Uwaga Kierowco, ćwiczenia służba ratowniczych na A1!

W dniu 12 kwietnia na autostradzie A1 na MOP Drzonowo lewy (kierunek Gdańsk) odbywać się będą ćwiczenia służb ratowniczych polegające na symulacji wypadku. Jeśli w piątek 12 kwietnia w godzinach 10.00-13.00 przejeżdżając obok MOP Drzonowo zauważysz wypadek prosimy nie dzwonić na tel. alarmowy Operatora lub do innych służb ratowniczych z informacją o wypadku, ponieważ w tych godzinach MOP Drzonowo będzie miejscem ćwiczeń.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn