W wakacyjne weekendy na AmberOne Autostradzie A1 obowiązuje stały pobór opłat.

Decyzją Ministerstwa Infrastruktury czasowe otwarcie bramek może mieć miejsce tylko w wyjątkowych okolicznościach. Ostateczną decyzję o otwieraniu bramek podejmuje Operator w zależności od aktualnej sytuacji na Placach Poboru Opłat.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn