Więcej

Zwolnienie z opłat autostradą A1, kwestie finansowe.

W związku z licznymi wiadomościami jakie pojawiły się ostatnio w mediach dotyczących zysku Gdańsk Transport Company S.A. w związku ze zwolnieniem z opłat za przejazd autostradą w weekendy sierpniowe. Niniejszym pragniemy oświadczyć, że 20 mln złotych, które przypisuje się jako zysk GTC nie wpłynęły i nie wpłyną na rachunek spółki.

Gdańsk Transport Company S.A. pobiera opłaty w imieniu Ministra Infrastruktury cały przychód z opłat za przejazd przekazywany jest na konto KFD. GTC nie będzie wnosić do Skarbu Państwa o rekompensaty z tytułu niepobierania opłat za przejazd Autostradą.

Zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej GTC otrzymuje z KFD opłatę za dostępność. Kwoty jakie GTC otrzymuje z Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu opłaty za dostępność są przeznaczane na spłatę kredytów zaciągniętych w bankach wraz z ich odsetkami, eksploatację i utrzymanie autostrady czyli m.in. na obsługę bramek do poboru opłat, utrzymanie zimowe i letnie np. odśnieżanie, koszenie trawy, sprzątanie, usuwanie szkód itp. W skład opłaty za dostępność wchodzą także kwoty przeznaczone na późniejsze remonty autostrady oraz rozbudowę punktów poboru opłat w tym potencjalne wprowadzenie elektronicznego poboru opłat.

 

Km 17+24: Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej