Więcej

AmberGreen

Celem programu AmberGreen jest wdrożenie „zielonych” rozwiązań na wybranych obszarach, mających na celu ochronę klimatu. Oczekiwanym efektem naszych działań będzie zmniejszenie oddziaływania autostrady na środowisko naturalne. W ramach programu realizowane będą projekty związane ze stopniowym wprowadzaniem ekologicznych rozwiązań do infrastruktury i otoczenia na Autostradzie lub w jej pobliżu, np. ledowe oświetlenie, panele solarne, segregacja odpadów na MOPach, współpraca z pszczelarzami, nasadzenia roślin czy edukacja ekologiczna.

Eko = ekonomicznie i ekologicznie

Pojęcia jazdy ekonomicznej oraz ekologicznej nie są ze sobą tożsame, niemniej jeżdżąc oszczędnie jednocześnie ograniczamy emisję spalin do atmosfery. Warto pomyśleć nad zmianą stylu jazdy, zwłaszcza tę najprostszą do wprowadzenia, popularnie zwaną „noga z gazu”. Już o 20 km/h czy nawet o 10 km/h mniejsza prędkość przynosi wiele wymiernych korzyści, zarówno dla portfela, jak i dla przyrody.

Dowiedz się więcej

Trzymaj się zasad EKOjazdy

Ekojazda to nowy sposób myślenia, mocno związany z umiejętnością przewidywania i planowania podczas prowadzenia pojazdu. Trend ten pojawił się z potrzeby zahamowanie zmian klimatycznych i jest zgodny z dyrektywami UE w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ecodriving od 1 stycznia 2015 roku jest w Polsce obowiązkowym elementem ocenianym podczas egzaminu na prawo jazdy.

Dowiedz się więcej

Projekt Łąka – pierwsza w Polsce autostradowa łąka kwietna

Pilotażowy hektar łąki kwietnej, został wysiany w kwietniu 2021 r. na węźle Stanisławie. Projekt Łąka realizowaliśmy we współpracy z Fundacją Łąka, od lat zajmującą się promocją i zakładaniem łąk kwietnych. Na testowym poletku na SPO Stanisławie rośnie precyzyjnie dobrana mieszanka nasion 38 rodzajów roślin, m.in. chabry, szałwie, koniczyny, cykoria, mikołajek, marchew zwyczajna, mak, nostrzyk i wiesiołek. Na łące w szczycie lata rosło około 100 000 roślin z 6 milionami indywidualnych kwiatów, które wykarmiły potencjalnie 160 000 pszczół i innych zapylaczy.

Dowiedz się więcej

Nasadzenia po sąsiedzku

W najbliższych latach w ramach programu AmberGreen koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1 przekaże gminom położonym wzdłuż autostrady, które wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie, fundusze na sadzonki roślin. Preferowane będą drzewa i krzewy liściaste, ponieważ ideą projektu jest – oprócz zwiększenia atrakcyjności gminy – przede wszystkim redukcja CO2 i zwiększenie produkcji tlenu w regionach położonych w pobliżu drogi szybkiego ruchu. Wszystkie projekty nasadzeń, które będą współfinansowane w ramach programu AmberGreen są przygotowywane, realizowane i utrzymywane przez gminy we własnym zakresie.

Dowiedz się więcej

Jak zwierzaki przez drogę przejść chciały

Od lat prowadzimy cyklicznie zajęcia dydaktyczne skierowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim.Tematyką zajęć są zielone przejścia dla zwierząt, zlokalizowane na drogach ekspresowych i autostradach.

Dowiedz się więcej

Zielona podróż

Zielona Podróż to przeskalowana gra plenerowa, w której dzieci same są „pionkami”. To zabawa poruszająca tematy bezpieczeństwa w podróży i proekologicznych zachowań, która dostarcza niezłej porcji ruchu i rozrywki, a także wiedzy na wszystkie – nie tylko wakacyjne – „zielone podróże”.

Dowiedz się więcej

Graj w zielone

Graj w zielone to planszówka dla całej Rodziny, w której stawką jest ratowanie Planety! W zestawie zadań i pytań szybko wychodzi na jaw stan wiedzy, umiejętności i nawyków każdego z Graczy – oczywiście na temat ekologii. Jak oszczędzać energię? Co to są zapylacze? Czy lepiej jest mieszkać na trawniku czy na kwietnej łące? To niektóre z wyzwań rzuconych przez AmberOne Autostradę A1 pięcio, pięćdziesięcio i stulatkom.

Dowiedz się więcej

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej