AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Program AmberGreen

Celem programu AmberGreen jest wdrożenie „zielonych” rozwiązań na wybranych obszarach, mających na celu ochronę klimatu. Oczekiwanym efektem naszych działań będzie zmniejszenie oddziaływania autostrady na środowisko naturalne. W ramach programu realizowane będą projekty związane ze stopniowym wprowadzaniem ekologicznych rozwiązań do infrastruktury i otoczenia na Autostradzie lub w jej pobliżu, np. ledowe oświetlenie, panele solarne, segregacja odpadów na MOPach, współpraca z pszczelarzami, nasadzenia roślin czy edukacja ekologiczna.

W najbliższych latach w ramach programu AmberGreen koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1 przekaże gminom położonym wzdłuż autostrady, które wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie, fundusze na sadzonki roślin. Preferowane będą drzewa i krzewy liściaste, ponieważ ideą projektu jest – oprócz zwiększenia atrakcyjności gminy – przede wszystkim redukcja CO2 i zwiększenie produkcji tlenu w regionach położonych w pobliżu drogi szybkiego ruchu. Wszystkie projekty nasadzeń, które będą współfinansowane w ramach programu AmberGreen są przygotowywane, realizowane i utrzymywane przez gminy we własnym zakresie.

Realizacje programu AmberGreen

Realizacje programu AmberGreen

W 2021 roku w ramach projektu AmberGreen zrealizowano projekt „Zielona inicjatywa – Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Starogard Gdański”. Głównym celem tego projektu było stworzenie dogodnej przestrzeni dla mieszkańców do odpoczynku i relaksu oraz redukcja emisji CO₂, generowanego przez użytkowników dróg, poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach Siwiałka i Klonówka.

W ramach inicjatywy posadzono 57 drzew liściastych oraz 125 krzewów i stworzono 0,5 ha łąki kwietnej. Zagospodarowane tereny zielone będą pełnić wiele funkcji. W Siwiałce powstało miejsce w pełni przyjazne owadom zapylającym, głównie pszczołom, dla których łąka kwietna o powierzchni 0,5 ha oraz rodzime gatunki drzew stanowią świetną bazę pokarmową. To pierwsza na terenie gminy ,,prawdziwa” łąka kwietna o tak dużej powierzchni.
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zielonego przyczyniło się do uwypuklenia walorów krajobrazowych oraz poprawy estetyki miejscowości. Zasianie łąki kwietnej przyczyniło się do stworzenia terenu tzw. bezobsługowego, który nie wymusza na właścicielu częstych zabiegów dotyczących podlewania i koszenia, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie zużycia wody, zatrzymanie jej w przyrodzie oraz obniżenie emisji gazów pochodzących od kos czy kosiarek spalinowych. Wykorzystanie gatunków rodzimych ma także za zadanie przywrócenie dawnego charakteru nasadzeń w krajobrazie wiejskim.

W miejscowości Klonówka odnowiono aleję lipową, którą dawniej tworzyły dostojne lipy, lecz z czasem częściowo obumarły. Będzie to miejsce przyjazne mieszkańcom oraz turystyce pieszej i rowerowej. Ponadto dzięki nasadzeniom zdecydowanie poprawią się walory krajobrazowe wsi poprzez wyeksponowanie stworzonego zadrzewienia widzianego od strony Autostrady. Powstanie naturalna bariera oddzielająca od wpływu niekorzystnych czynników emitowanych przez ruch drogowy. Stworzono miejsce dogodne dla owadów zapylających, jak i w późniejszym czasie dla ptaków, które będą wykorzystywały korony drzew do budowy gniazd, odpoczynku czy naturalnego czatowania.

Realizacje programu AmberGreen

Za nami pilotażowa odsłona programu AmberGreen. Gmina Grudziądz już wykorzystała fundusz w wysokości 30 000 złotych na zazielenienie skweru, w ramach realizowanego „Projektu zagospodarowania terenu w Małym Rudniku”. Posadzono blisko 900 drzew i krzewów, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza i staną się częścią zielonego zakątka, umożliwiającego relaks oraz tworzącego miejsce sąsiedzkich spotkań.

Projekt Łąka – pierwsza w Polsce autostradowa łąka kwietna

Pilotażowy hektar łąki kwietnej, został wysiany w kwietniu 2021 r. na węźle Stanisławie.
Projekt Łąka realizujemy we współpracy z Fundacją Łąka, od lat zajmującą się promocją i zakładaniem łąk kwietnych. Na testowym poletku na SPO Stanisławie rośnie precyzyjnie dobrana mieszanka nasion 38 rodzajów roślin, m.in. chabry, szałwie, koniczyny, cykoria, mikołajek, marchew zwyczajna, mak, nostrzyk i wiesiołek. Na łące w szczycie lata rosło około 100 000 roślin z 6 milionami indywidualnych kwiatów, które wykarmiły potencjalnie 160 000 pszczół i innych zapylaczy.

Budowa i utrzymanie autostrad są potrzebne dla ułatwienia transportu. Zajmują one jednak mnóstwo miejsca, przecinają ważne przyrodniczo tereny i wymagają ciągłych nakładów na utrzymanie zieleni. Kwestie zrównoważonego rozwoju są nam bliskie i stanowią naturalną część naszej działalności. Dlatego mamy nowoczesne i proekologiczne podejście do terenów zielonych.

Nasza kwietna łąka pomaga ograniczyć poziom hałasu pochodzącego z pojazdów, a zastosowana mieszanka roślin ma właściwości oczyszczające powietrze. Hektar łąki potrafi związać nawet do 10 ton CO2 rocznie oraz pochłania do 120 kg pyłów PM 2,5.

Galeria zdjęć przedstawia rośliny i owady, które pojawiły się na testowym poletku łąkowym w SPO Stanisławie.